Mūsu izcenojumi

Pakalpojumu cena katrā atsevišķā gadījumā tiek noteikta individuāli, tā atkarīga no jūsu uzņēmuma darbības veida, lieluma, saņemamo un nosūtāmo dokumentu daudzuma, ilgtermiņa ieguldījumu daudzuma, darbinieku skaita un citiem faktoriem


Vienas operācijas  definīcija – 1 bankas transakcija, 1 rēķins vai pavadzīme, 1 izdevumu čeks, algas aprēķins 1 darbiniekam, kā arī katrs papildus nepieciešamais grāmatojums grāmatvedības sistēmā (piem., nolietojuma aprēķins/kontējums, pamatlīdzekļa kartītes izveide, pamatlīdzekļa norakstīšana, savstarpējo ieskaitu iegrāmatošana, kases orderi u.c.).

Orientējošās pakalpojumu cenas:

Grāmatojumu (kontējumu) skaits Summa, EUR mēnesī
Tukšas atskaites 15.00
1-20 1.00-20.00
21-50 21.00-50.00
51-80 51.00-80.00
81-100 81.00-100.00
101-130 101.00-130.00
131-150 131.00-150.00
151-170226.00-255.00
171-200257.00-300.00
 Virs 200 pēc vienošanās


Gada pārskata sagatavošana un iesniegšana VID - viena mēneša maksa
Piedāvājam vienoties par ikmēneša nemainīgām cenām. Cenas tiek pārskatītas divas reizes gadā.

Atlaides (5%-15%) tiek piemērotas sākot no pakalpojuma cenas 100.00 eiro

Klientiem bez maksas ir:

 • Pirmdokumentu pārbaude;
 • Nodokļu aprēķināšana;
 • Visu veidu atskaišu sagatavošana un iesniegšana VID, statistikas pārvaldei un citai valsts institūcijai pēc pieprasījuma;
 • Darba laika uzskaite un algas parēķināšana līdz trijiem darbiniekiem;
 • Autora honorāra aprēķināšana neierobežotam skaitam;
 • Debitoru/kreditoru uzskaite;
 • Pamatlīdzekļu uzskaite un pamatlīdzekļu kartiņu izveidošana;
 • Inventarizācijas aktu noformēšana;
 • Salīdzināšanas aktu nosūtīšana debitoriem/kreditoriem;
 • Operatīvās bilances sastādīšana.

Ja Jūs neesat klients:
 • Gada pārskata sagatavošana - sākot no 120.00 eiro;
 • Operatīvās bilances sagatavošana - sākot no 80.00 eiro;
 • Grāmatvedības politikas izstrāde 150.00 eiro.

Konsultācijas:
 • Konsultācijas grāmatvedības, finanšu, nodokļu un lietvedības jautājumos: 1 jautājums e-pastā - 15 eiro
 • Apmācību maksa juridiskām un fiziskā personām tikai savstarpēji vienojoties.
 • Firmas reģistrācija un konsultācijas - 80 eiroPamatinformācija:Par uzņēmumu:
Dokumentu apgrozījums:

Noskaidro cenu un piesaki grāmatvedības pakalpojumus vai konsultācijas:

Tu esi tikai dažu soļu attālumā, kad grāmatvedība vairs nesagādās galvassāpes. Aizpildi formu un sāksim mūsu kopīgo ciparu un burtu ceļu.