Mūsu izcenojumi

Pakalpojumu cena katrā atsevišķā gadījumā tiek noteikta individuāli, tā atkarīga no jūsu uzņēmuma darbības veida, lieluma, saņemamo un nosūtāmo dokumentu daudzuma, ilgtermiņa ieguldījumu daudzuma, darbinieku skaita, vai firma ir PVN maksātāja, vai ir sadarbība ar ES un trešajām valstīm  un citiem faktoriem.Orientējošās pakalpojumu cenas:

Dokumentu  skaits Summa, EUR mēnesī
Tukšas atskaites 25.00
1-10 85,00
11-30 105,00
31-60 145,00
61-100 205,00
100-150 345,00
151-200 395,00
201-300455,00
Virs 300
pēc vienošanās
Operatīvās bilance
45,00


Gada pārskata sagatavošana un iesniegšana VID - viena mēneša maksa.
Piedāvājam vienoties par ikmēneša nemainīgām cenām. Cenas tiek pārskatītas divas reizes gadā.

Atlaides (5%-15%) tiek piemērotas sākot no pakalpojuma cenas 455.00 eiro

Grāmatvedības politikas izstrāde klientiem - 120,00 euro

Ja jākopē dokumenti (rēķini,pavadzīmes,čeki) - 0,10 euro par vienu kopiju. Ja ir vienošanās  par konstantu summu,tad piemaksa par kopēšanu nav jāveic.

Klientiem bez maksas ir:

 • Pirmdokumentu pārbaude;
 • Nodokļu aprēķināšana;
 • Visu veidu atskaišu sagatavošana un iesniegšana VID, statistikas pārvaldei un citai valsts institūcijai pēc pieprasījuma (izņemot tukšās atskaites);
 • Darba laika uzskaite un algas parēķināšana  darbiniekiem;
 • Autora honorāra aprēķināšana  līdz trijiem autoriem;
 • Debitoru/kreditoru uzskaite;
 • Pamatlīdzekļu uzskaite un pamatlīdzekļu kartiņu izveidošana;
 • Inventarizācijas aktu noformēšana;
 • Salīdzināšanas aktu nosūtīšana debitoriem/kreditoriem;

Ja Jūs neesat klients:
 • Gada pārskata sagatavošana - sākot no 150.00 eiro;
 • Operatīvās bilances sagatavošana - sākot no 80.00 eiro;
 • Grāmatvedības politikas izstrāde 250.00 eiro.

Konsultācijas:
 • Konsultācijas grāmatvedības, finanšu, nodokļu un lietvedības jautājumos: 1 jautājums e-pastā - 15 eiro
 • Apmācību maksa juridiskām un fiziskā personām tikai savstarpēji vienojoties.
 • Firmas reģistrācija un konsultācijas - 100 eiroPamatinformācija:Par uzņēmumu:
Dokumentu apgrozījums:

Noskaidro cenu un piesaki grāmatvedības pakalpojumus vai konsultācijas:

Tu esi tikai dažu soļu attālumā, kad grāmatvedība vairs nesagādās galvassāpes. Aizpildi formu un sāksim mūsu kopīgo ciparu un burtu ceļu.