Mūsu piedāvājumi

Pilna cikla grāmatvedības uzskaite

Grāmatvedība ir jākārto visām personām (juridiskām un fiziskām), kuras veic saimniecisko darbību, kā arī  biedrībām, nodibinājumiem, IK). To nosaka  likuma "Par grāmatvedību" 2.pants.

Skatīt vairāk

Kārtojam lietvedību

Viens no efektīgas organizācijas vadīšanas priekšnoteikumiem ir sakārtota, noteikumiem atbilstoša lietvedība. Lietvedības dokumentu kārtība uzņēmumā atspoguļo vadītāja un visas pārvaldes darba kultūru.

Skatīt vairāk

Atrisinām steidzamas situācijas

Gadās situācijas, kurām vajadzīgs tūlītējs risinājums. Šādās reizēs mēs steidzam palīgā.

Skatīt vairāk

Konsultējam grāmatvedības un nodokļu jautājumos

Mēs palīdzam klientam risināt nodokļu jautājumus, kuri var rasties veicot vai plānojot veikt darījumus. Piedāvājam finanšu vadības un grāmatvedības konsultācijas problemātisku jautājumu risināšanai.

Skatīt vairāk

Apmācām interesentus grāmatvedībā

Grāmatvedība ir dažādu sistemātisku procesu kopums, kas palīdz izprast, kāda ir uzņēmuma  finansiālā situācija dažādos griezumos. Šis process tiek stingri kontrolēts un uzraudzītas, jo informācijai, ko uzņēmums par sevi sniedz ir jābūt patiesai. 

Skatīt vairāk


 .