Lietvedība

Dokumentu pārvaldība (lietvedība) ir sistemātisks process, kas balstīts uz specifiskām zināšanām dokumentu sastādīšanā un pārvaldībā.

Uzņēmumā būtu jābūt lietvedības procesa organizācijas kārtībai (instrukcijai), kurā arī noteikta dokumentu aprite, kādus iekšējos normatīvos aktus un kādos gadījumos izdod uzņēmuma vadītājs.

Personāla dokumentu pārvaldība (personāla lietvedība) ir svarīga personāla vadības sastāvdaļa, no kuras neviens darba devējs ikdienā nevar atteikties. Darbinieki ir jāpieņem darbā, jāizbeidz ar kādu darba tiesiskās attiecības, jānosaka mēnešalga, jānosūta komandējumā, jānosaka iekšējā darba kārtība, jādeleģē uzdevumi un jārisina daudzi citi jautājumi.

Organizācijas struktūra – organizācijas hierarhijas attēlojums, kurā tiek norādītas sadarbības saites starp darbiniekiem. Amatu saraksts un struktūrshēma ir pamatdokumenti, uz kuriem balstās organizācijas darba organizācija, atspoguļotas sadarbības saites, pakļautības līmeņi.

Lietvedību kārojam arī angļu valodā. Maksa par lietvedības pakalpojumiem tikai individuāli vienojoties.

Pieteikties pakalpojumiem   Skatīt citus pakalpojumus

 • Dokumenta juridiskā spēka likums:
 • MK noteikumi Nr. 558 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība"
 • Elektronisko dokumentu likums;
 • Likums par "Grāmatvedību" 7.pants;
 • Administratīvā procesa likums 67.pants
 • Pārvaldes dokumenti;
 • Rīkojuma dokumenti;
 • Sarakstes dokumenti;
 • Personāla dokumenti;
 • Dokumentu atvasinājumi;
 • Dokumentu reģistrācija un aprite.
 • Izziņa;
 • Pilnvara;
 • Akts;
 • Protokols;
 • Atbildes vēstule;
 • Garantijas vēstule.