Konsultācijas

Grāmatvedības uzskaite ir cieši saistīta ar nodokļiem, kuru pareiza aprēķināšana sagādā krietnas galvas sāpes. Latvijā nodokļu sistēma pastāvīgi mainās. Tāpat, pastāvīgi mainās arī ar nodokļiem saistītās tiesību normas, kā arī palielinās normatīvo aktu skaits. Var veidoties situācija, ka darbība, kura pirms gada atbilda ar nodokļiem saistītajām tiesību normām, šodien jau ir nodokļu likumdošanas pārkāpums.

Latvijā izveidotajā nodokļu sistēmā ir saistīti jāskatās vairāku likumu nosacījumi par vienu un to pašu jautājumu. Piemēram: dāvana darbiniekam - jāskatās, ko saka likums par Pievienotās Vērtības Nodokli, par Iedzīvotāju Ienākuma Nodokli un Uzņēmumu Ienākuma Nodokli. 

Pieteikties pakalpojumiem   Skatīt citus pakalpojumus

  • Likums par nodokļiem un nodevām;
  • Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;
  • Iedzīvotāju ienākuma nodoklis;
  • Pievienotās vērtības nodoklis;
  • Uzņēmuma ienākuma nodoklis;
  • Dabas resursu nodoklis;
  • Mikrouzņēmuma nodoklis.